ABIRUN EZOP je vlastní produkt společnosti ABIRAIL CZ s.r.o. pro řešení dopravního informačního kiosku.

 Poskytuje zákazníkovi následující výhody:

 • informační kanál pro informování cestujících o nabídce přepravních služeb (příjezdy/odjezdy)
 • aktuální informace o poloze dopravních prostředků v mapě (GPS z dopravních prostředků)
 • prodejní kanál pro přepravní služby včetně platebního terminálu s vazbou na bankovní služby
 • aktuální informace o novinkách a omezeních v dopravě
 • aktuální informace o doplňkových službách
 • distribuce reklamy (obsah včetně vysílacího plánu)
 • on-line dohled stavu kiosku
 • jednoduché uživatelské rozhraní

Moduly aplikace ABIRUN EZOP:

 • dopravní infrastruktura - dopravní body včetně tarifní vzdálenosti
 • vozový park - definice vozového parku
 • vlaky - definice jízdních řádů vlaků, složení vlaků a souvisejících jízdenek a poplatků
 • autobusy - definice jízdních řádů, typ autobusu a souvisejících jízdenek a poplatků
 • aktuality - definice novinek a omezení v dopravě
 • platby - platební terminál pro venkovní prostředí (kontatkní a bezkontakční platby)
 • reklama - defince obsahu a vysílacího plánu
 • diagnostika - on-line sledování stavu kiosku

Produkt je možné využít v železniční, silniční a vodní dopravě. Produkt je pouze aplikace. Samotný kiosek dodává společnost STARMON dle jejich aktuální nabídky.