Vlastní produkt společnosti ABIRAIL CZ s.r.o. pro elektronizaci výrobních procesů a výrobní dokumentace, vizualizaci a měření kvality výroby umožňuje zákazníkovi:

 • řízení plnění výrobního plánu
 • sledovat průběh výroby na výrobní lince
 • měřit kvalitu výroby
 • informovat vybraná pracoviště na výrobní lince o nových postupech a zlepšení procesu výroby (návody)

Naš produkt umožňuje:

 • import dat z informačních systémů zákazníka pro přípravu plánu výroby
 • komunikace se systémem pro sledování polohy výrobků na lince (např. RFID, skener, atp.)
 • sběr dat na výrobní lince z technologických zařízení (plničky, utahovačky, dávkovací zařízení, testovací prvky linky, atp.)
 • přihlašování pracovníků na výrobní lince k vybraným úkonům (čipovou kartou nebo přes uživatelské rozhraní terminálu)
 • vizualizaci dat přímo na lince včetně potvrzování
 • pořizování informací v místě jejich vzniku k danému kusu výrobku
 • tisk výrobní dokumentace (celé nebo vybrané části)
 • sestavení elektronické kontrolní karty pro každý kus výrobku z výrobní linky formou PDF souboru
 • sledování kvality výroby
  • monitorování průchod výrobku přes celou linku a jednotlivá kontrolní pracoviště včetně zaznamení výsledků za jednotlivé úseky linky včetně případné repasé výrobku
  • monitorování kvality výroby za konkrétní pracovníky na výrobní lince
 • výpočet KPI, sestav a dashboards
 • vizualizaci dat pro manažery výroby
 • datové výstup do nadřazených systémů (archivace výrobní dokumentace, datové sklady, dohledové systémy, atp.)

Produkt je nabízen jako modulární řešení s širokými možnostmi konfigurace pro každého zákazníka.