Odborné posudky, studie a analýzy v oblasti městské dopravy:          

  • Procesy anonymního sledování chování cestujících ve vztahu k poškozování dopravního prostředku
  • Procesy anonymního sledování obsazenosti dopravního prostředku
  • Procesy sběru dat v dopravním prostředku
  • Procesy shromažďování dat a měření kvality služeb
  • Procesy mezi dopravním podnikem a okolními subjekty, např. IDS, kraje, města, apod.
  • Procesy návrhu informačních dopravních systémů, návrhu architektury, návrhu potřebných licencí a souvisejících služeb