Odborné posudky, studie a analýzy v oblasti silniční dopravy:          

  • Procesy anonymního sledování chování cestujících ve vztahu k poškozování dopravního prostředku
  • Procesy spotřeby energie v dopravních prostředcích
  • Procesy sběru dat v dopravním prostředku
  • Procesy shromažďování dat a měření kvality služeb
  • Procesy návrhu informačních dopravních systémů, návrhu architektury, návrhu potřebných licencí a souvisejících služeb